top of page
Agriculture Drone
20114036-81df-4f75-ba36-195ec9ff25b4.jfif
6298597f66403.webp
  • Writer's pictureSulaiman Osman

Apakah itu HRDF SBL Khas

Skim Bantuan Latihan Khas (SBL-Khas) adalah skim utama Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM).


Menerusi skim ini, peruntukan kewangan dalam bentuk geran latihan boleh dipertimbangkan bagi semua jenis program latihan yang bersesuaian dengan keperluan majikan yang berdaftar dengan PBSM.


Prinsip-prinsip asas bagi skim ini adalah seperti berikut :


PSMB memberi geran latihan khusus sebagai insentif untuk majikan-majikan melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja yang bersesuaian dan menepati keperluan perniagaan mereka.


Geran latihan di bawah KWPSM hanya diberikan bagi latihan berasaskan keperluan majikan untuk memastikan akauntabiliti di tempat kerja.Di bawah Skim SBL-Khas, majikan mestilah mengenalpasti latihan yang diperlukan bagi meningkatkan keupayaan pekerja-pekerja mereka dan bertanggungjawab membiayai sepenuhnya program latihan.


Kelulusan daripada PSMB mestilah diperolehi terlebih dahulu sebelum latihan dijalankan. Pembayaran balik kos latihan yang dibenarkan adalah berasaskan kadar bantuan kewangan yang ditentukan oleh PSMB dari semasa ke semasa dan pembayarannya adalah berasaskan tuntutan majikan


Majikan tidak boleh mempunyai sebarang tunggakan levi dan faedah kerana yuran kursus akan didebit daripada akaun majikan dan dibayar kepada penyedia latihan oleh PSMB.

1 view0 comments

Comments


bottom of page